top of page

Gebruik

Gebruik van de heftruck

Om de veiligheid te garanderen moeten volgende zaken in acht genomen worden :

1. De bestuurder moet de nodige testen doorlopen hebben en in het bezit zijn van de nodige kwalificaties voor het besturen van de heftruck.

2. Dagelijks voor elk gebruik dient de goede werking van de heftruck grondig gecontroleerd te worden. Controleer de mast en het chassis, controleer eveneens het niveau van alle vloeistoffen, en vul bij indien nodig, Controleer de werking en staat van alle hydraulische leidingen, de remmen en de banden, verwijder touw plastiek en andere zaken rondom de wielen, Controleer de heftruck op lekken. Indien u één of meerdere problemen vaststelt gebruik de heftruck dan niet en gebruik de heftruck pas nadat, u het probleem opgelost heeft.  Bouten, slangen en leidingen, kunnen ondere andere door het trillen en warmte loskomen, en dienen indien nodig met de juiste spanning aangedraaid worden, 

3. Een heftruck dient jaarlijks een onderhoud te krijgen waarbij ondere andere de filters en olie vervangen worden, Het jaarlijks onderhoud en het voor ieder gebruik, nakijken en aandraaien van bouten en leidingen alsook het constant houden van de vloeistofniveau's, is de verantwoordelijkheid van de koper en uiteraard geen onderdeel van de garantie.

4..De garantie kan  vervallen indien de klant geen jaarlijks onderhoud uitvoer of indien hij nalatend is geweest bij de controle voor elk gebruik, 

5. De maximale hefcapaciteit, welke op het lastendiagram vermeld wordt, mag nooit of te nimmer overschreden worden.

6. De bestuurder moet steeds alle veiligheidsvoorschriften in act nemen, hij mag de heftruck enkel gebruiken bij een nette en egale ondergrond.

7. Bij het rijden dienen de vorken zich op een lage positie te bevinden en de tilt positie dient naar zich toegetrokken te zijn. Indien de bestuurder zijn zicht belemmerd wordt, dient de bestuurder langzaam te rijden en dient hij de hulp in te roepen van een gekwalificeerde gids.

8. Verboden is het hijsen van een lading met een ketting, band, draad of enig ander hulpmiddel, of het heffen van een container of vrachtwagen met de vorken.

9. Let op hindernissen en andere personen tijden het bedienen van de heftruck.

10. Het is verboden om andere personen met de heftruck mee te laten rijden.

11. Het is niet toegestaan personen te transporteren of te liften.

12. Lift enkel stevige onbeschadigde paletten.

13. Laad paletten op een dusdanige manier, dat ze stevig en verankerd zijn, en tijdens het laden niet gemakkelijk loskomen, wees er zeker van dat het gewicht evenredig verdeeld is, en laad de veel langere en veel bredere goederen voorzichtig. De vorken dienen zich steeds in de wijdste positie te vinden.

14. Wanneer de bestuurder de heftruck verlaat, dient hij de vorken volledig evenwijdig op de grond te plaatsen, de handrem in te schakelen en de heftruck op een waterpas ondergrond parkeren, hij dient het contact af te zetten, en de sleutel uit het contact te nemen en veilig op te bergen.

13. De bestuurder mag de heftruck niet besturen, indien hij ofwel vermoeid, afgeleid, onder de invloed van alcohol of drugs is.

14. De heftruck mag niet gebruikt worden, indien het onderhoud niet volgens de aangeven onderhoudsintervallen is uitgevoerd.

bottom of page